کۆمپانیای توژه له

به رواری دامه زراندن ٢٠٠٥/١١/٢٠

 

پرۆژه ئه نجامدراوه کانی کۆمپانیا:

١- دووسایدی سلێمانی - ژاڵه بۆ شاره وانی سلێمانی
٢- دووسایدی سلێمانی - عه ربه ت بۆ شاره وانی سلێمانی
٣- ڕێگای گۆرستانی نوێ بۆ شاره وانی سلێمانی
٤- ڕێگای نه خۆشخانه ی شۆڕش بۆ شاره وانی سلێمانی
٥- ڕێگای دووسایدی فڕۆکه خانه بۆ شاره وانی به کره جۆ
٦- سه نته ری بۆلینگ بۆ به شی موڵکایه تی
٧- دووسایدی به کره جۆ بۆ شاره وانی به کره جۆ
٨- کارگه ی جبسم بلۆك بۆ وه زاره تی پیشه سازی
٩- بازاڕی ئه سحابه سپی بۆ به شی موڵکایه تی
١٠- ماڵی ڕه فیق محمود بۆ ئیداره ی گشتی
١١- سێ باڵه خانه له گه ڕه کی ئاشتی بۆ به شی موڵکایه تی
١٢- ڕێگای ئه نجومه نی ناوه ند بۆ به شی موڵکایه تی